Ways of Life

Pdeeḵ G̱anhl Ayukws

M̓isḵ’a n̓ihl Nisg̱a’a ii k’il̓hl pdeeḵ wil luu- haxhukskwdiit - Lax̱sgiik, Lax̱gibuu Gisḵ’aast, g̱anhl G̱anada.

Mahli k’il̓hl pdeeḵ ii dox̱hl lip g̱a’ayukws- diit ahl g̱a’adaawaḵdiit. Hugax̱ahl ayukwshl gat oo ligii jakw’iskw,oo ligii nax̱noḵ. Huxwdii da’aḵhlgwihl ayukwshl dimt hooxdiithl ax̱ didilsim agu. Basaḵ’antkwhl pdeeḵ ahl wilp g̱anhl wiln̓aat’ahl ii lip dox̱hl g̱a’ayukwsdiit. Hlag̱ats’uuhl ayukws ii tx̱aa hooyihl pdeeḵ ii hlag̱ats’uut ii ksax̱ lip wiln̓aat’ahl diit an da’aḵhlkw dimt hooxt.

Hookshl ayukws lax̱-pt’saan, ii hli g̱ooḵhl wilp. Gwiila g̱anhl lip aguhl jabihl Nisg̱a’a. Jidaa mi wilaaxhl aguhl wahl ayukws dim ii mi da’aḵhlkw mi dim litsx̱hl pts’aan, ii hli adaawag̱ahl wilp. K’il̓hl sim hooy̓isgum pts’aanhl Nisg̱a’ahl w̓itgwit ahl sim w̓ahlin-g̱alts’ap ahl Git’iks. N̓ihl hooyihl Lax̱sgiikhl pts’aans Laay̓.

K’yoolhl gat an sim wilaax hli adaawag̱ahl wilp, g̱anhl wil hii sit’aatkwshl adaawaḵ w̓itkw ahl wilps Laay̓ ahl Lax̱sgiik ii k’il̓hl wiln̓aat’ahlt wil luu-sisgit.

Jidaa mi sim anooḵt, dim ii mi sim gin̓amhl dax̱gat ahl lip naahl k’il̓hl wilp dim an mag̱oondihl hli adaawag̱ahl hli wilbin.

[Alḵ’anin ahl vidyo, pts’aanhl tx̱uyim Lax̱sgiik..
Tḵ’al-hukskw ahl videos Chester Moore yukwt litsx̱hl pts’aanim tx̱uxhl Lax̱sgiik.-
Wilps Laay̓