Ways of Life

Wil Hii Sit’aatkwshl Nisg̱a’a

Wil hii sit’aatkwst ii Sim’oogit Lax̱ha anjaphl tx̱aa n̓itkwshl han̓iijoḵ. Nidii yayt t’aahl g̱oyp’ax̱ loom̓. Mooji sḵ’eex̱kw, hugax̱athl hloḵsim ax̱kw, mooji ksax̱ sg̱an̓ist lax̱-ts’eets’iks ii mooji ax̱ aluut’aat, ii nidii joḵhl ligit naa ii nidii ligii kw’ihl wilhl yats’iskw.

Wayt ts’im-lax̱ha wil t’aahl Sim’oogidim Lax̱ha. N̓iwil sayt wilhl gat, liksgigat wil n̓aat’ahldiit. N̓iwilt t’ip-hashitshl Sim’oogidim Lax̱hahl gat dip gun iit gin̓amhl tx̱alpx̱hl g̱abiihl pdeeḵhl dim hoox diit. N̓ihl Lax̱sgiik, G̱anada, Lax̱gibuu g̱anhl Gisḵ’aast. Ii tḵ’al-wilhl k’utk’unukws ahl Gisḵ’aast. N̓i dip wilaa wilaaxhl g̱a’angigatgum̓ hlaat wandim̓ lax̱- ḵ’alii Lisims. Mahldit loodiit wil ḵ’am k’il̓hl algax̱hl dim hooxdiit, w̓itgwit wayt mag̱oonhl Lisims iit w̓ahl saxwhl Lisims.

Huxwdii wantdihl Sim’oogidim Lax̱hahl hlag̱ats’uuhl gat ahl ligii nda, liksgat wilt wandit ahl Nisg̱a’a ts’im-ḵ’alii-Lisims ii liksgathl dii algax̱diit g̱anhl wilaa loodiit.

W̓ahlin-gigathl siwatkwshl sim t’ist’isit ahl ḵ’alii-aksim Lisims. Ii Lax̱- Gwinsḵ’eex̱kwhl ksg̱oog̱am wahl g̱alts’ap. Japdiithl Lax̱-gwinsḵ’eex̱kw lax̱-likst’aa ts’im-Lisims ii hagwin-dilpkwt ahl Gitlax̱t’aamiks.

Tx̱lalpx̱hl g̱abiihl huwilp, n̓iwil luu-wilhl mahli k’il̓hl pdeeḵ ii n̓i wilaa g̱aniinikskwhl gat. Tx̱alpx̱doolhl g̱abiihl haanak: Ksim G̱anada, Ksim Lax̱sgiik, Ksim Lax̱gibuu, g̱anhl Ksim N̓eeḵhl oo ligii Ksim Gisḵ’aast. Jidaa lisgithl k’uba tk’ihlkw, ii nox̱diit wil tḵ’al-hax hukskwdiit. Nii ahl nigwootdiit.

Nidii n̓akwt ii huxw maḵskwhl hlag̱a ts’uuhl g̱alts’ipts’ap ḵ’alii-Lisims.
Wilk’ii tḵ’al-yeehl g̱abiihl gat, ii ḵ’am g̱ag̱etkwhl han̓ijoḵ, wil ḵ’ay yukwhl sḵ’eex̱kw. Nimdii g̱oyp’ax̱ wayt dim wil w̓itkws Tx̱eemsim.