Ways of Life

T’ilx

Wiy̓ saa-bax̱hl maadim wilki sit’aama’ahl gwildim g̱oodahl Nisg̱a’a ahl g̱ag̱etgum anhahlal̓shl japdiit dabihl k’uuhl. Wil ksi-heetkwhl saak ahl ḵ’alii Lisims. G̱ooḵhl dim saa-bax̱hl Buxwlaḵs n̓iwil sim ts’axwhl m̓ugum saakdiit. N̓ihl sim sisuusim m̓ax̱-t’ilim k’uba hoon. K’il̓ wilaat wilaaxhl gat wil hlaa aat’ikshl saak, wilt ga’adiithl wil liksgigathl luu-wilim ts’im-aks ahl saxwhl Lisims. Ahl wil n̓ihl huxwdii siilinihl luu-wilim ts’im-akshl saak.

Nidii yayt adigwil gipkwshl saak mooji m̓isḵ’a n̓ihl saakhl hooxdiit ahl dim sit’ilx- diit iit da’aḵhlkwdiit dimt dox̱diit ahl lip g̱an̓agwit. Hahlutl’ax̱a’andiithl saak ts’im- w̓iitax̱ g̱al’ink wil wayt llookshl t’ilx hli lax̱’ut.

Wilkiit saa-daḵdiithl t’ilx, iit luu-gisk’an- diit ts’im-hlag̱ats’uuhl g̱al’inḵ iit t’ahldiit. Dim luu-sityeexwdiit ahl hlag̱ats’uuhl pdeeḵ oo ligii dim lip gipdiit tx̱as k’uuhl. Sim lukw’il ts’axw hli t’ilihl saak, da’aḵhlkwdiit dimt simihldiit, hugax̱athl laakwsim hix, iit sgwatgum siwadihl gat ahl “laakwsim hix.”

AADIM SAAK
Adigwil aat oo ligii k’idaahl hooyihl Nisg̱a’a wil aadim saakdiit. K’idaahl siwatkwshl w̓ii n̓agum g̱an iit hugax̱hl g̱anim w̓een lax̱-hapts’ay̓, n̓ihl hooxdiit. Sayt g̱aalimḵdiithl saak ahl wil hankshl aks. N̓i wilt guuhl Ank’idaahl wat wil adigwil k’idaahl hooxdiit ahl m̓ugum saak.

Huxwdii hookshl aat ahl m̓ugum saak ii huxwdii hookshl bana’a. K’il̓hl wilt ii dihlkwhl hooxdiit. G̱adeel̓ipdiithl w̓iit’ax̱ g̱an ts’im-Lisims, iit k’ax̱ hit’indiit ts’im- aks. Sim nidii n̓akwt ii huxw mitkwhl aat wilk’iit saa-dog̱ahl gat an lihlkt, wilk’iit huxw t’ip-maḵdiit ts’im-aksim Lisims.

Twaaynhl japgwit wil hlixhliskwt ahl sdatx. N̓ihl hooxdiit ahl sibana’adiit. Ii wilaa japkwhl hlist, haas hlixhlisgwit ahl twaayn, n̓ihl hooksit ahl dag̱a’ahl,
siwatkwhl twaayn tgun ahl w̓ahaas.

Oolichan Fishing
Caption 0765.gif
Oolichan Fishing
Caption 0768.gif
Oolichan Fishing
Caption 0773.gif
Oolichan Fishing
Caption 0787.gif
Oolichan Fishing
Caption 0788.gif
Oolichan Fishing
Caption 0798.gif
Oolichan Fishing
Caption 0801.gif
Oolichan Fishing
Caption IMG2008-0666-0096-Dm.gif
Oolichan Fishing
Caption IMG2008-0666-0098.gif
Oolichan Fishing
Caption IMG2008-0666-0099-Dm.gif
Oolichan Fishing
Caption IMG2008-0688-0004-Dm.gif